• Kreativcentrum Margo
 • Kontaktujte nás
  0915 956 877
  Po - Pia: 9:00 - 17:00
 • Môj profil
 • 3 ks
  za 49.58 €
 Novinky

Jarné a veľkonočné látky pokope :) Zobraziť viac...


Minky -25%Minky -25%

Minky -25% Zobraziť viac...


Aktuálne benefity a zľavy Zobraziť viac...


Akcia: dekoračky za 5 €/m!Akcia: dekoračky za 5 €/m!

Vybrané dekoračky za 5 €/m + poštovné zadarmo pre objednávky nad 60 €. Zobraziť viac...


Vernostný programVernostný program

Od dnes môžu registrovaní zákazníci zbierať vernostné body. Viac informácii nájdete v našom blogu. Zobraziť viac...

 Newsletter

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I.   Úvodné informácie

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.kreativcentrummargo.sk, ktorý prevádzkuje firma Margo.sk, s.r.o, Vajanského 12, 917 01 Trnava, IČO 45597189, DIČ SK2023048797 (ďalej aj ako "prevádzkovateľ").  


 

II.  Objednávka

Kupujúci (ďalej aj ako "dotknutá osoba") objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom:

a/ internetového obchodu vyplnením internetovej objednávky,

b/ e-mailom na info@kreativcentrummargo.sk.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí  kupujúci - fyzická osoba uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba musia uviesť aj obchodné meno, IČO, DIČ, DIČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a  kupujúcim  a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Objednávky sa vybavujú v tom poradí, ako boli predávajúcemu doručené.

Po doručení objednávky bude táto objednávka do 24 hodín (počas pracovných dní) zaevidovaná v systéme predávajúceho. Následne predávajúci overí dostupnosť tovaru v kamennej predajni a kontaktuje  kupujúceho  e-mailom, aby potvrdil, prípadne stornoval doručenú objednávku.

V prípade potvrdenia objednávky predávajúcim, sa táto stáva pre  kupujúceho  a predávajúceho záväzná dňom potvrdenia objednávky.

III. Cena

Maloobchodné ceny v EURO uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH. 

Firma Margo.sk,s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov.

Poštovné je následovne:

SLOVENSKO:

 • Výdajné miesto Packety (zásielkovne) Z-POINT......... 3,48 EUR

            Pre objednávky nad 20 eur zadarmo.

 • Balík na adresu GLS pre objednávky do 30 eur..... 4,4 EUR

             Pre objednávky nad 30 eur zadarmo.

Počas prebiehajúcich zľavových a iných akcií môže byť poštovné upravené a platí výška poštovného uvedeného v "košíku" pri odoslaní objednávky.

Platba na dobierku je dostupná len pre registrovaných užívateľov po prihlásení sa do svojho účtu.

ČECHY:

Poštovné zásilkovna na výdajné miesto Z-point

 • objednávka do 20 eur = 4,08 EUR.
 • objednávka nad 20 eur = zadarmo

Cena bude prepočítaná na české koruny spolu s cenou za objednaný tovar podľa aktuálneho kurzu ECB.

Na stránke v pravom hornom rohu je možnosť prepnutia meny KČ / EUR.

OSTATNÉ KRAJINY:

Cena prepravného podľa aktuálnej ponuky eshopu. V prípade, že Vaša krajina nie je na zozname, neváhajte nás kontaktovať.

ZĽAVY

Jednotlivé zľavy sa nespočítavajú. Ak je tovar už zľavnený, ďalšie kupóny a zľavy sa neuplatnia.

IV.  Platba za tovar

Pri zasielaní tovaru  sa platba za tovar (kúpna cena tovaru spolu s poštovným) prijíma vopred na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v preddavkovej faktúre. Variabilný symbol sa nachádza v preddavkovej faktúre. Objednávka musí byť uhradená do 2 pracovných dní od momentu potvrdenia objednávky. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná.

Platba v hotovosti je možná ak ste si zvolili osobný odber na výdajnom mieste.

V. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, sa odosiela  kupujúcemu do 24 hodín od pripísania celej sumy platby za tovar (kúpna cena tovaru spolu s poštovným a balným) na účet predávajúceho. Tovar, ktorý je vyrábaný na objednávku, sa posiela v súlade s informáciou o dodaní, ktorá je uvedená v popise objednaného tovaru. Tovar sa posiela balíkom na adresu alebo na výdajné miesto Packety/zásielkovne, ktorú  kupujúci uvedie v objednávke.

Kupujúci  sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať pracovníkov Margo.sk, s.r.o na tel. čísle 0905/930 526 a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na  kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Ak  kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 kal. dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 00421 905 930 526, kde sa skontaktuje s pracovníkom Margo.sk, s.r.o a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

Osobný odber objednávky je možný v predajni metrového textilu Margo na Vajanského ulici 33, 917 01 Trnava, SR.

VI.  Storno objednávky

Stornovať objednávku je možné iba písomne na e-maile info@kreativcentrummargo.sk.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 7 kal. dní od momentu odoslania objednávky predávajúcemu (je nevyhnutné uviesť číslo objednávky), ak ešte objednávka nebola uhradená. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou /e-mailom/. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci  kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou.

Predávajúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, ak nedôjde k jej úhrade do 7 kal. dní od momentu potvrdenia objednávky predávajúcim. Rovnako môže predávajúci stornovať objednávku, ak sa zistí pri preverovaní dostupnosti objednaného tovaru ešte pred potvrdením objednávky, že nie je dostupný v kamennej predajni. O stornovaní objednávky bude predávajúci informovať kupujúceho písomnou formou.


VII.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Látky sú nastrihané na mieru, takže nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Možná je iba reklamácia - diera v látke, chyba tlače, iné množstvo. Nemožno odstúpiť od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s odtieňom, veľkosťou vzoru a podobne.

Ak nájdete na látke dierku, chybnú tlač a podobne, ide o reklamáciu. Prosíme, odfoťte nám vadu a zašlite emailom. Všetky reklamácie sa snažíme vyriešiť k spokojnosti zákazníka výmenou tovaru, vrátením peňazí alebo dohodou na zľave.

Materiály je vždy potrebné predprať. Pri prvom praní môžu púšťať farbu. Vždy treba rátať so zrážanlivosťou. Ušpinený materiál sa snažíme strihať nad rámec objednaného množstva. Malé vyprateľné fľaky nie sú predmetom reklamácie.


Pokiaľ ide o kusový tovar, má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania tovaru. V tomto príde je kupujúci povinný písomne kontaktovať predávajúceho s žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci uvedie číslo objednávky a bankového účtu, na ktorý má byť vrátená uhradená kúpna cena za tovar (suma, ktorú zaplatil kupujúci bez účtovaného poštovného a balného). Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré predávajúci uhradil za prepravu tovaru. Spätné odoslanie si taktiež kupujúci hradí sám, bez nároku na úhradu nákladov. 

Vrátený tovar musí byť odoslaný na adresu, z ktorej bola zásielka odoslaná kupujúcemu. Tovar musí byť v pôvodnom obale, bez známok použitia a s originálom faktúry (bez všetkých týchto náležitosti nie je možné vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy). Tovar musí byť poslaný doporučene ako list alebo balík. V prípade dobierky, zásielka nebude prevzatá. Tovar musí byť odoslaný do 3 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, najneskôr však do 14 kal dní od momentu obdržania zásielky, inak odstúpenie od zmluvy nebude platné.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme zásielku a do 3 dní odo dňa prevzatia zásielky, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť cenu zaplatenú za produkt, ktorú kupujúci uhradil.


V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní od obdržania tovaru, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a odstupné vo výške 10% z fakturovanej /vystavenej/ peňažnej čiastky.

VIII. Záruka a reklamácia tovaru

Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru /nespôsobené prepravou/, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky na tel. čísle 00421 905 930 526 alebo e-maile info@kreativcentrummargo.sk, kde sa skontaktuje s pracovníkom Margo.sk, s.r.o a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Pri údržbe materiálov je nutné dodržiavať pokyny od predajcu.

Pri produktoch, ktoré obsahujú záručné a servisné podmienky sa kupujúci riadi konkrétnymi záručnými a servisnými podmienkami, ktoré obdržal pri kúpe produktu.

Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

Predávajúci neručí za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.

Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp. zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

V žiadnom prípade nám neposielajte vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá montáž vykonala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča skontaktovať sa s predajcom na tel.00421 905 930 526 alebo e-maile info@kreativcentrummargo.sk.

IX. Osobné údaje

Na našej stránke www.kreativcentrummargo.sk si fyzická a právnická osoba má možnosť vytvoriť osobný účet, v ktorom bude mať prehľad o všetkých svojich objednávkach. Objednávka sa dá urobiť aj bez vytvorenia osobného účtu na našej stránke www. kreativcentrummargo.sk.

Pre vytvorenie účtu ako aj pre ukončenie objednávky je potrebné zadať nasledujúce osobné údaje:

 • Fyzická osoba
  • meno, priezvisko a titul
  • adresa pre doručenie tovaru, fakturačná adresa
  • kontaktné údaje - telefón a email.
 • Právnická osoba
  • údaje pre fyzickú osobu
  • Obchodné meno
  • IČO, DIČ, IČ DPH

Ako dotknutá osoba čestne prehlasujete, že vykonaním objednávky dávate svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Rovnako čestne prehlasujete, že dávate prevádzkovateľovi, t. j spoločnosti Margo.sk, s. r. o., Vajanského 12, 917 01 Trnava, IČO: 45597189, v súlade s § 14 z. č. 18/2018 Zb., svoj výslovný, bezvýhradný a slobodný súhlas, aby spracúval vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, email, obchodné meno, IČO, DIČ na nasledujúce účely:

 • vytvorenie osobného účtu
 • vytvorenie objednávky
 • vyhotovenia predfaktúry / faktúry, vedenie účtovnej evidencie
 • komunikácie s dotknutou osobou (kupujúcim)
 • odoslanie tovaru - kontaktné údaje s doručovacou adresou sa odovzdajú prepravcovi

Prevádzkovateľ údaje ďalej nikomu nesprístupňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas v písomnej forme, zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Odvolaním súhlasu prevádzkovateľ prestane spracovávať osobné údaje dotknutej osoby a vymaže jej osobný účet. Avšak údaje obsiahnuté v účtovnej evidencii (napr. faktúry) má prevádzkovateľ povinnosť archivovať po dobu 10 rokov. Potom budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Dodávateľ je na účely zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom. Odberateľ je na účely zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou.

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,

 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, ato tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.


X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby a právne vzťahy sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianskeho zákonníka, v prípade právnických osôb obchodným zákonníkom.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a dodržiavania korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.10.2020 do odvolania, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ

Margo.sk, s.r.o

Vajanského 12,

917 01 Trnava

Zapísaná v OrOS Trnava, oddiel Sro, Vložka č. 25704/T

IČO - 45597189

DIČ - SK 2023048797
Tel : 0905 930 526, 0915 956 877

e-mail : info@kreativcentrummargo.sk

 
Celú ponuku z našej kamennej predajne pridávame postupne. Ak na eshope nenájdete, čo hľadáte, neváhajte nás kontaktovať emailom alebo na Facebooku. Viac informácií nájdete tu.